« RY TANINDRAZANAY MALALA »

« RY TANINDRAZANAY MALALA »

Ry Tanindrazanay malala ô,
Ry Madagasikara soa.
Ny fitiavanay anao tsy miala,
Fa ho anao ho anao doria tokoa.

Tahionao ry Zanahary,
‘Ty Nosindrazanay ity
Hiadana sy ho finaritra
He sambatra tokoa izahay.

Ry Tanindrazanay malala ô,
Irinay mba hanompoana anao.
Ny tena sy fo fanahy anananay,
‘zay sarobidy sy mendrika tokoa.

Tahionao ry Zanahary,
‘Ty Nosindrazanay ity,
Hiadana sy ho finaritra,
He sambatra tokoa izahay.

Ry Tanindrazanay malala ô,
Irinay mba hitahiana anao,
Ka ilay Nahary izao tontolo izao,
No fototra ijoroan’ny satanao.

Tahionao ry Zanahary,
‘Ty Nosindrazanay ity,
Hiadana sy ho finaritra,
He sambatra tokoa izahay.

(Norbert Raharisoa / Pasteur Rahajason.)

PHOTOS